12

Het MKB Huys

Het MKB Huys staat voor dienstverlening op maat. Natuurlijk, wij verzorgen voor u als ondernemer juiste en tijdige cijfers. Maar dat alleen maakt ons niet tot een partner. Vanuit het principe dat een goed gedefinieerd probleem de helft van de oplossing is, vinden wij het belangrijk om te weten wat de verwachtingen van u zijn. Precies daarin schuilt het achterliggende belang. Als wij dat gezamenlijk hebben vastgesteld, kunnen wij samen werken aan het realiseren van meerwaarde voor u.

Ons motto "Sterk door te Delen" heeft dan ook met name betrekking op het delen van de specialistische kennis in huis en in ons netwerk. Het gaat daarbij om veel meer dan cijfers alleen. Cijfers vormen een goed vertrekpunt, maar het gaat vooral om wat men er mee doet.

Het is juist dit brede perspectief van waaruit wij meedenken en meewerken met u. Als strategisch bedrijfsadviseur, als controller, als P&O-er, als (salaris)administrateur, als subsidiespecialist, als belastingadviseur, als jurist, als arbo- en verzuimspecialist ....... net waar op dat moment voor u de behoefte ligt. Eén ding houden wij altijd voor ogen: het doel van u als ondernemer en uw bedrijf. Uw doel bepaalt onze richting.

 

Login

Realiseer meerwaarde voor uw bedrijf met Het MKB Huys

Wij helpen het resultaat van uw onderneming te verbeteren. 

Maak een vrijblijvende afspraak