4

Voor de bijtelling van de auto - die tot het ondernemingsvermogen behoort - wordt uitgegaan van een percentage van de cataloguswaarde.

In 2020 gelden er 2 tarieven: 8% en 22%. Heeft de auto een uitstoot (CO2) van 0% dan geldt er een korting 14% op het reguliere tarief van 22%, waardoor u 8% bijtelling betaalt tot een bedrag van €45.000,-. Over de hogere waarde moet 22% bijtelling gerekend worden.

Deze tarieven gelden voor nieuwe auto's die in 2020 in gebruik worden genomen. Voor auto's die eerder in gebruik zijn genomen gelden andere tarieven. Hiervoor kunt u contant opnemen met ons administratiekantoor in Groningen. De aanvankelijk vastgestelde bijtellingspercentages gelden voor een periode van 60 maanden, waarna de bijtelling opnieuw wordt vastgesteld.

 

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort en u kunt aantonen u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, dan kan de bijtelling achterwege blijven.

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor een periode van 5 jaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons administratiekantoor in Groningen.

Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR)

Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever. Binnen de WKR is alles wat wordt vergoed en verstrekt aan een werknemer loon, maar daartegenover staan wel een vrije ruimte, een aantal gerichte vrijstellingen en een nihilwaardering voor een aantal voorzieningen (loon in natura) op de werkplek.

Het kan zijn dat de arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast bij een overstap naar de WKR. Hiervoor is toestemming nodig van de werknemers en eventueel de ondernemingsraad.

De WKR kent ook een gebruikelijkheidstoets. Dit houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (30% of meer) mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Dit betreft de totale omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. De gebruikelijkheidstoets wordt waarschijnlijk op termijn aangescherpt.

Als u in 2018 een schenkingen heeft ontvangen of gedaan heeft, dan moet hier wellicht aangifte schenkbelasting voor gedaan worden. Als het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een 'normale' vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling, dan moet vóór 1 maart 2019 aangifte schenkbelasting worden gedaan, anders kan een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte. Er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan als het totaal van de van een schenker ontvangen bedragen onder een normale vrijstelling voor de schenkbelasting valt.

Aanschaf of lease bedrijfsauto kan in 2015 wellicht voordeliger zijn dan in 2016

De bijtellingspercentages voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak worden in 2016 aangescherpt en zijn dan als volgt:

  • Een 4%-bijtelling voor auto's zonder CO2-uitstoot.
  • Een 15%-bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gr/km.
  • Een 21%-bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 gr/km.
  • Een 25%-bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van meer dan 106 gr/km.

Bestaat het voornemen om binnen afzienbare tijd een of meer auto's ter beschikking te gaan stellen aan werknemers, wacht dan niet tot 2016.
Leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, blijven onder het huidige bijtellingsregime vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

Joomla SEF URLs by Artio

Login

Realiseer meerwaarde voor uw bedrijf met Het MKB Huys

Wij helpen het resultaat van uw onderneming te verbeteren. 

Maak een vrijblijvende afspraak